Procedura zgrzewania rur

Instrukcja zgrzewania rur i kształtek systemu PP-R
 1. Wyposażyć zgrzewarkę polifuzyjną w odpowiednie końcówki grzewcze, tak aby każda końcówka całą swą tylną płaszczyzną przylegała do powierzchni zgrzewarki;
 2. Wszystkie zanieczyszczenia końcówek grzewczych należy usunąć czystą szmatką nasączoną wodnym roztworem alkoholu;
 3. Podłączyć zgrzewarkę do sieci i włączyć urządzenie – powinna zapalić się lampka zasilania i termostatu;
 4. Gdy końcówki grzewcze osiągną temperaturę 260 -270 °C, można przystąpić do zgrzewania (zgrzewarki nie należy wyłączać, lampka zasilania powinna się ciągle świecić);
 5. Czas nagrzewania urządzenia z zainstalowanymi końcówkami grzewczymi wynosi 20 minut;
 6. Zaznaczyć na rurze głębokość zgrzewania wg podanej tabeli;
 7. W celu wykonania zgrzewu należy wsuwać jednocześnie rurę do wnętrza jednej końcówki grzewczej, a kształtkę na trzpień drugiej końcówki do wyczuwalnego oporu;
 8. Według podanej w tabeli wartości odliczyć czas grzania od momentu pełnego wsunięcia; Równocześnie zdjąć rurę i kształtkę z końcówek i nie obracając wcisnąć rurę w kształtkę do zaznaczonej głębokości;
 9. Od tej chwili upływa czas zgrzewania, w którym można dokonać drobnej korekty połączenia (do 5° odchyłu od osi rury);
 10. Po upływie czasu zgrzewania połączenie jest już nieodkształcalne i należy odczekać taką ilość minut jaką podano w tabeli dla czasu chłodzenia;
 11. Po skończonej pracy urządzenie należy odłączyć od zasilania i pozostawić na czas 60 minut do pełnego schłodzenia.
Uwagi do procesu zgrzewania rur i kształtek systemu PP-R
 1. Wszystkie czynności w fazie zgrzewania właściwego należy wykonywać bez wzajemnego obracania rury w stosunku do kształtki i końcówek grzewczych;
 2. Czas dogrzewania końcówek grzewczych pomiędzy wykonanymi zgrzewami wynosi odpowiednio: dla średnic Ø 20-50 - 1 minutę, dla średnic Ø 63-110 - 2 minuty;
 3. Należy pamiętać, że czasy grzania są różne dla elementów o różnych średnicach;
 4. W przypadku zgrzewania rur STABI z wkładką aluminiową należy w fazie przygotowania usunąć specjalnym zdzierakiem płaszcz aluminiowy z rury na głębokość zgrzewu;
 5. Cięcia rur dokonywać przy pomocy specjalnych nożyc do tworzyw sztucznych; należy używać tylko zgrzewarek przystosowanych do zgrzewania polifuzyjnego;
 6. Przy pracach w niskich temperaturach otoczenia, z uwagi na szybkie chłodzenie zgrzewanych elementów, czas grzania należy wydłużyć o około 50%;
 7. W przypadku zgrzewania rur z typoszeregu PN 10 czas grzania powinien być o około 30% krótszy niż czas grzania kształtek podany w tabeli;
 8. W przypadku zbyt głębokiego zestrugania wkładki aluminiowej w rurze STABI, wskutek czego końcówka rury wchodzi w gniazdo kamienia grzewczego za luźno, należy wyregulować odpowiednio głębokość ostrza zdzieraka lub końcówkę rury podgrzewać dwukrotnie. Pierwsze podgrzanie ma na celu powiększenie średnicy zewnętrznej (od kilku do kilkunastu sekund w zależności od średnicy)
Tabela instrukcji zgrzewania
Średnica zewnętrzna
rury (mm)
Głębokość
zgrzewania (mm)
Czas grzania (s) Czas zgrzewania (s) Czas chłodzenia
(min)
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 10 8
90 29 40 10 8
2 32,5 50 10 8