Kalkulator wydłużeń termicznych

Stałe
C
20
[K]
εt
0.15
[mm/mK]
SA
150
[mm]

Ls

C

d

ΔL

εt

L

Δt

Rs

SA

Długość zginanego ramienia

Stała materiałowa

Średnica zewnętrzna rury

Wydłużenie temparaturowe odcinka

Współczynnik roszerzalności

Długość ramienia

Różnica pomiędzy temperaturą w czasie montażu i temperaturą pracy w ˚K

Rozstaw ramion w U

Odstęp bezpieczeństwa

Kompensacja L
d
[mm]
ΔL
0
[mm]
L
[m]
Ls
0
[mm]
Δt
˚C
Kompensacja Z
d
[mm]
ΔL1
0
[mm]
L1
[m]
L2
0
[mm]
L2
[m]
Ls
0
[mm]
Δt
˚C
Kompensacja U
d
[mm]
ΔL
0
[mm]
L
[m]
Ls
0
[mm]
Δt
˚C
Rs
150
[mm]