Projekty unijne

Projekty wspierane przez Unię Europejską

      

Dotacje na kapitał obrotowy

Firma DETAL-MET Spółka z o.o. realizuje projekt pn. "Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy DETAL-MET SPÓŁKA Z O.O.", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 324.896,13 PLN
Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw w DETAL-MET Sp. z o.o.

DETAL-MET Sp. z o.o. jako członek Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji Sp. z o.o. realizuje w ramach partnerstwa Projekt pn. "Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Efektem projektu będzie wzrost pozycji międzynarodowej firm z sektora MŚP z województwa Kujawsko-Pomorskiego (będących członkami Klastra).
Wartość projektu: 7 329 903,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 190 259,80 PLN
 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji.

Naszymi partnerami projektowymi są :

1. Combinath Sp. J. M. i E. Nath

2. INPOL Gronikowscy Sp. j.

3. KLEIB Sp. z o.o.

4. PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j.

5. VALLOR S.A.Prace oraz rozwój dotychczasowego zaplecza badawczo -rozwojowego w DETAL-MET Sp. z o.o.


DETAL-MET Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spółka kontynuując ścieżkę rozwoju Firmy w obecnym projekcie pn. "Prace B+R oraz rozwój dotychczasowego zaplecza B+R w DETAL-MET Sp. z o.o. celem zbadania, opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i parametrów wtrysku tworzyw sztucznych w technologii z wykorzystaniem gazu" zamierza skupić się na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowej technologii wtrysku tworzywa (polipropylenu) przy wykorzystaniu gazu (technologii wtrysku ze spienianiem fizycznym gazem).Technologia wtrysku tworzywa z wykorzystaniem gazu jest rozwiązaniem absolutnie nowatorskim, niestosowanym dotychczas w ogóle w ww. branży w Europie, kraju i województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiotowa technologia nie została dotychczas wykorzystana na szeroką skalę dla produkcji elementów w postaci kształtek będących integralnym wyposażeniem instalacji wewnętrznych z PP (polipropylenu typ 3) tj. produktów w postaci: kolanek, trójników oraz muf, przez co DETAL-MET w ramach ww. projektu zamierza przebadać i sparametryzować zastosowanie ww. technologii do wspomnianych produktów.