Projekty unijne

Projekty wspierane przez Unię Europejską

Podobny obraz

Prace oraz rozwój dotychczasowego zaplecza badawczo -rozwojowego w DETAL-MET Sp. z o.o.


DETAL-MET Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spółka kontynuując ścieżkę rozwoju Firmy w obecnym projekcie pn. "Prace B+R oraz rozwój dotychczasowego zaplecza B+R w DETAL-MET Sp. z o.o. celem zbadania, opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i parametrów wtrysku tworzyw sztucznych w technologii z wykorzystaniem gazu" zamierza skupić się na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowej technologii wtrysku tworzywa (polipropylenu) przy wykorzystaniu gazu (technologii wtrysku ze spienianiem fizycznym gazem).Technologia wtrysku tworzywa z wykorzystaniem gazu jest rozwiązaniem absolutnie nowatorskim, niestosowanym dotychczas w ogóle w ww. branży w Europie, kraju i województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiotowa technologia nie została dotychczas wykorzystana na szeroką skalę dla produkcji elementów w postaci kształtek będących integralnym wyposażeniem instalacji wewnętrznych z PP (polipropylenu typ 3) tj. produktów w postaci: kolanek, trójników oraz muf, przez co DETAL-MET w ramach ww. projektu zamierza przebadać i sparametryzować zastosowanie ww. technologii do wspomnianych produktów.