Wróć do listy aktualności
2018-10-10

Projekt innowacji

DETAL-MET Sp. z o.o.  zrealizowała projekt pt. "Wdrożenie przez DETAL-MET Sp. z o.o. innowacji produktowej oraz procesowej, poprzedzonych etapem samodzielnych prac badawczo-rozwojowych"

DETAL-MET Sp. z o.o.  zrealizowała projekt pn. Wdrożenie przez DETAL-MET Sp. z o.o. innowacji produktowej oraz procesowej, poprzedzonych etapem samodzielnych prac badawczo-rozwojowych", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wdrożenie wyników samodzielnych prac B+R Spółki i zastosowanie innowacji produktowej w postaci rozpoczęcia produkcji systemów/instalacji nawadniającej składającej się z rury nawadniającej wraz z tulejami kroplującymi w specyfikacji i funkcjonalności konstrukcyjno/techniczno-materiałowej opracowanej wg. autorstwa DETAL-MET tj. z dodatkiem nanocząsteczek srebra i/lub miedzi oraz ich rozprowadzeniu w całej objętości rury tj. w jej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej.

W wyniku realizacji projektu Spółka zakupiła nowoczesne urządzenia produkcyjne i wprowadziła do swojej oferty poprzez rozpoczęcie produkcji nowy, innowacyjny produkt w postaci systemów/instalacji nawadniającej składającej się z rury nawadniającej wraz z tulejami kroplującymi w specyfikacji i funkcjonalności konstrukcyjno/techniczno-materiałowej opracowanej wg. autorstwa DETAL-MET.

Ponadto w wyniku realizacji projektu Spółka zwiększy zatrudnienie.

Wartość projektu: 13 486 950,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 934 250,00 PLN