Zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2017 r. - Targi Detal-Met

Informujemy, iż zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2017 r., którego przedmiotem zapytania była organizacja wystąpienia firmy Detal-Met Sp. z o.o., będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych w latach 2018-2020 w dniu 08.01.2018r. zostało unieważnione.
Zapytanie ofertowe na Targi Detal-Met
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Oświadczenie w zakresie powiązań
Zał. nr 3 założenia stoisko


© Detal-Met Sp. z o.o. 2018